DANMARK BEDSTE IVÆRKSÆTTERBY

Start ups og iværksættere er fundamentet for fremtidens vækst, beskæftigelse og udvikling. 

Ny teknologi, nye produkter, nye koncepter og nye serviceydelser skabes i stor udstrækning hos iværksættere, og op mod 70% af alle nye jobs skabes hos såkaldte mikro virksomheder med under 10 ansatte. 

Iværksættere kan være detailhandel, håndværkere, specialister, liberale erhverv, selvstændige servicefolk eller højteknologiske virksomheder, men enhver, der tør starte egen virksomhed, fortjener vores dybeste respekt og vores engagement. De skaber nyheder, nytænkning og nye jobs, og de bidrager til fællesskabet med skat, moms og afgifter. Det er vores opgave at gøre deres hverdag lettere. 

Venstre vil have fokus på at sikre mere kapital, sikre grønne iværksættere, skabe bedre opstartsmuligheder, mere samarbejde, proaktiv kommunal indsats og mere brugerdreven iværksætterpolitik. 

Odense skal være Danmarks bedste iværksætter by og derfor lancerer Venstre i Odense nu en række initiativer der skal være med til at bane vejen for det mål

I Venstre siger vi ja til mere iværksætteri og grønne innovative løsninger

1. Support til kapitalsøgende start ups

Vi har behov for flere investeringskroner til iværksættere. Vi har allerede konkretiseret forslag til ændringer for ATP, pensionskasser, fradragsregler for investorer og for Vækstfonden. Venstre vil sørge for mere risikovillig kapital, men vil også sørge for de bedste investeringsmuligheder.

Vi har fantastiske iværksætterhuse, professionelle rådgivere og eksperter samt stærke, lokale investorer. Deres viden og engagement skal skabe synergier og løsninger, som gør vores start ups til oplagte kandidater for investeringer.

De private aktører skal formulere løsningen, som kommunen så kan og vil støtte økonomisk og praktisk

2. Optimale opstartsmuligheder

Vi skal bort fra den nuværende situation, hvor de fleste enten er lønmodtagere eller på en overførselsindkomst. Vi skal have flere selvstændige.

Vi skal skabe en iværksætterkultur og skabe et opgør med lønmodtagerkulturen. Vi skal det gøre det mindst lige så attraktivt, økonomisk og socialt, at være iværksætter som lønmodtager. Mange flere af os skal være selvstændige eksperter, konsulenter, projektansatte og problemløsere.

3.Facilitering af lokale investeringsfonde

Odense er kommet langt i investeringer fra lokale business angels i lokale start ups. Vi skal fastholde og forstærke viljen og evnen hos lokale investorer til at foretage lokale investeringer ved at støtte og facilitere screenings-, trænings- og pitchevents. Vi skal gøre det enkelt, effektivt og effektfuld at være lokal investor.

Iværksætteri og innovation skal bære Odense ind i fremtiden

4.Flere start ups fra SDU

Der er stadig for stor afstand mellem universitetet og byens erhvervsliv. Forskerne og de studerende er ikke godt nok tilknyttet hos myndigheder og virksomheder.

Der bliver ikke startet nok virksomheder eller joint ventures fra universitetsmiljøet. Der uddannes stadig alt for mange til arbejdsløshed.

Venstre ønsker et langt mere forpligtende, involverende og dynamisk samarbejde mellem SDU, erhvervslivet og Odense kommune. Vi skal have en hel ny samarbejdsrelation, hvor kommune, erhvervsliv og studerende sammen med SDU får skabt flere erhvervs- og bymæssige effekter.

5.Målrettet indsats for akademikere

Med over 1500 arbejdsløse akademikere i Odense står vi i den uheldige situation, at specielt vores IT-virksomheder mangler arbejdskraft, at start ups mangler kapital til ansættelser og at superdygtige unge med nogle af verdens bedste uddannelser ikke kan få jobs.

Det kan og vil Venstre gøre bedre.

Løsningen er lige så simpel, som den er ubrugt. Akademikeren skal i større grad være selvstændige eksperter og konsulenter. 

Vi er nødt til at kigge på løsninger og incitamenter, som gør det mere attraktivt at være selvstændig iværksætter end at være på understøttelse. Vi er nødt til at gøre det lettere, mere attraktivt og økonomisk/skattemæssigt fordelagtigt at være iværksætter.

6.Proaktiv kommunal rolle

Venstre vil være banefører for en ægte iværksætterkultur i Odense. Vi skal have iværksætteri på dagsorden i alle aspekter af kommunen. Vi skal være kulturbærere fra den helt unge alder. Vi skal lege butik i børnehaver. Vi skal undervise og vise iværksætteri til skoleelever.

Vi skal have mere praktik og flere ungdomsjob. Vi skal have et forpligtende samarbejde mellem erhvervsliv og universitetsstuderende. Vi skal have større events, festival og priser til iværksættere. Vi skal fremme, hylde og fremhæve iværksættere.

7.Business First I kommunen

Vi skal have en ny kultur i vores forvaltninger, så vores iværksættere og erhvervsliv oplever Danmarks bedste servicering, rådgivning og bistand. Vi skal træne og omskole medarbejdere. Vi skal have hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Vi skal være hurtigere i behandlingen af ansøgninger og henvendelser.

Ja til bedre muligheder for driftige iværksættere

8.Straks betaling fra kommune

Det er ikke god eller værdig erhvervspolitik, at iværksættere og erhvervsliv skal være bank for Odense kommune.

Vi skal være positive, hjælpsomme, imødekommende, lyttende, tolerante og hurtigt betalende overfor vores virksomheder

Venstre vil have straks betaling af alle regninger

9.Brugerdreven politik

Udfordringen er blot, at vi har meget få politikere, som selv har været iværksætter, og som forstår iværksætternes univers. Politikere kender ikke iværksætternes virkelighed, og iværksættere er typisk ikke engageret i politik. Det er en dårlig kombination for at skabe virkningsfuldt samarbejde eller for at fremme iværksætteri.

Venstre foreslår derfor nedsættelse af en permanent task force med iværksættere, investorer og rådgivere, som løbende kiggede på tiltag, som kan gøre det mere attraktivt at være iværksætter.

10.Bedre branding og kultur

Venstre vil skabe tro, håb og kærlighed i arbejdet for at blive landets bedste iværksætterkommune. Der skal skabes rum, håb, muligheder og incitamenter til at starte egen virksomhed og fokusere på at gøre Odense til et levende og spændende sted at placere sin virksomhed i.

Med disse 14 forslag kommer vi tættere på målet om at være Danmarks bedste iværksætterby

11. Lettere adgang til kapital

Venstre foreslår, at ATPs formålsparagraf justeres, så der kommer en forpligtelse til at fokusere på, at en større del af danskernes opsparing geninvesteres i fremtidens danske virksomheder og arbejdspladser.

Venstre foreslår samtidig, at der bliver friere rammer for investeringer af danskernes private pensionsopsparinger, så det i højere grad bliver muligt at investere sin pension i mindre virksomheder og iværksættere.

12. Bedre vilkår for investorer

Venstre foreslår at forbedre det tidligere investorfradrag til investorer i små og mellemstore virksomheder. Samtidig ønsker vi at gøre det lettere for flere almindelige danskere at investere dele af deres opsparing i iværksættere.

13. Flere grønne investeringer

Hvis vi skal gennemføre en grøn omstilling af vores samfund, der samtidig gør os rigere og gør Danmark til et reelt forbillede for resten af verden, kræver det et stærkt grønt iværksættermiljø, der kan udvikle fremtidens løsninger og arbejdspladser.

Derfor vil Venstre forbedre mindre virksomheder og iværksætteres muligheder for at investere i forskning og nye løsninger ved at forhøje loftet til maksimalt 50 mio.kr. over de skattekreditter, som virksomheder kan få udbetalt, hvis de har forskningsrelateret underskud.

14. Forlængelse af Vækstfondens matchning ordning

Under corona har det, på baggrund af et forslag fra Venstre, været muligt for iværksættere og vækstvirksomheder at få matchet en investering fra private investorer af Vækstfonden. Det har været en stor succes, og der er siden april 2020 udbetalt mere end 2,4 mia. kr. risikovillig kapital til rådighed til over 700 virksomheder i hele Danmark. Det vil skabe vækst og arbejdspladser i hele landet.

Venstre foreslår at videreføre ordningen, så iværksættere og vækstvirksomheder fremover kan få matchet private investeringer.