i 2025 vil vi måles

Alt for mange politikere laver mål og løfter meget langt ude i fremtiden. Oftest er det så langt ude i fremtiden, at politikeren enten er væk fra embedet, eller vælgerne har glemt alt om det igen, og de derfor aldrig bliver målt på det. For Venstre i Odense er det anderledes. Hvis odenseanerne giver os nøglerne og borgmesterkæden, så kan I måle os på vores løfter op til næste kommunalvalg i 2025. De ting vi nævner i valgkampen, vil vi måles på i den valgperiode vi stiller op til. Det er kun fair for byen og for byens borgere. 

Venstre har en vision om at skabe et samfund, hvor den enkelte tager mere ansvar for sin egen tilstedeværelse og har friheden til at bestemme hvordan deres liv leves bedst. Kommunen skal på flere områder give flere muligheder for borgeren til at indrette sig, som de selv vil. Det kan både handle om at blande sig helt uden om en række beslutninger eller give mulighed for, at folk selv kan vælge de ydelser, de har behov for hjælp til. 

Kommunen skal tilbage på sporet. I rigtig lang tid har der været et fokus på at bygge store kommunale prestigeprojekter samt en letbane til Vollsmose. Det skal laves om, og Odense Kommune skal tilbage og fokusere på kerneopgaven: Odense skal drive de bedste folkeskoler for de yngste og sikre en god og værdig alderdom for de ældste. For at sikre dette skal kommunen stille de helt rigtige rammer til rådighed. Både til personalet der skal udføre deres faglige opgaver, men også til vores virksomheder som skal skabe arbejdspladser til vores borgere.

På min hjemmeside kan du læse meget mere om konkret politik på specifikke områder, hvor jeg kommer med mine løfter, jeg vil arbejde for frem mod 2025, hvis jeg bliver borgmester. Du kan blandt læse om en værdig alderdom, en god start på livet, stop for parallelsamfund, en attraktiv erhvervsby og en grøn storby.