Velfærd i verdensklasse

En af kommunens kerneopgaver er at sætte rammerne for den velfærd, der leveres. Odense Kommune skal drive verdens bedste dagplejer, børnehaver og folkeskoler, så de yngste i vores by kan få den bedste start på livet, som man kan forestille sig. Samtidig skal vi også stille de bedste rammer til rådighed for de ældre i vores by, så de kan få en værdig alderdom. Det handler ikke altid om flere penge, men mange gange om at give dem flere muligheder for at vælge selv og sætte rammerne for plejepersonalet fri.

Venstre ønsker at investere 1,8 milliarder i velfærdens fundament. Det skal blandt andet være med til at sikre, at vores institutioner er i topklasse og ikke forfaldne, som vi tidligere har set med elever, der blev undervist i barakker med skimmelsvamp. Det kan vi ikke være bekendt. 

Jeg ønsker, at de andre kommuner rundt om i landet begynder at kigge til Odense for at få inspiration til, hvordan de sikrer nødvendige rammer for, at fagpersonalet kan give velfærden til dem, der har brug for den. Vi behøves nemlig ikke sidde som politikere og styre, hvordan fagpersonalet gør deres ting bedst. Fagpersonalet skal i højere grad have mere frihed i Odense til at varetage de funktioner, de har deres faglige kompetencer indenfor. Odense skal i langt højere grad benytte sig af ekspertgrupper på velfærdens områder for at få viden til, hvordan vi politikere sætter de bedste rammer for fagpersonalet.